فایل ورد تحقیق درباره تاثیرات تقویت تراكمی بر روی استحكام برشی تیرهای پل بتن مسلح

لینک دانلود

 فایل ورد تحقیق درباره تاثیرات تقویت تراكمی بر روی استحكام برشی تیرهای پل بتن مسلح دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحقیق درباره تاثیرات تقویت تراكمی بر روی استحكام برشی تیرهای پل بتن مسلح  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحقیق درباره تاثیرات تقویت تراكمی بر روی استحكام برشی تیرهای پل بتن مسلح،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحقیق درباره تاثیرات تقویت تراكمی بر روی استحكام برشی تیرهای پل بتن مسلح :

*تحقیق درباره تاًثیرات تقویت تراكمی بر روی استحكام برشی تیرهای پل بتن مسلح*


ظرفیت برشی پیش بینی شده از تیرهای بتن مسلح موجود یك موضوع مهمی است كه لازم است به تفصیل بیشتری ذكر شود. توجه در خصوص اینكه آیا كد ارزیابی پل جاری برای انگلستان خیلی محافظه كارانه است هنگامی كه مقاومت برش تیرهای بتن موجود ارزیابی می گردد كه حاوی مقادیر قابل ملاحظه ای از فولاد می باشد در طی ارزیابی نا دیده گرفته می شود. این مقاله به تاثیرات سودمند چنین فولاد تراكمی ای بر روی استحكام برش تیرهای بتن مسلح توجه دارد. نتایج بررسی آزمایشگاهی با پیش بینی های كد جاری برای استحكام برش تیرهایی مقایسه می شوند كه فرض می شوند صرفاً حاوی فولاد كشش می باشد. فشردگی های بعدی با یك راه حل پلاستیسیته حدّ بالایی انجام می شوند كه قادر است تمام تقویت فولاد را در یك تیر بتن در نظر بگیرد. دلایل متعددی وجود دارند كه چرا پل ها مخازن پنهان استحكام را، نشان می دهند و عمل غشاء فشاری احتمالاً از همه مهمتر است. با این حال، دلایلی از قبیل حضور فولاد فشاری به استحكام پنهان كمك می كند طوری كه تحقیق از این نوع، برای ارزیابی درست و انجام پیش بینی های استحكام لازم است. و نشان داده می شود كه حضور فولاد با فشردگی زیاد دارای تأثیر چشمگیری بر روی ظرفیت تیرهای پل بتن مسلح است كه دارای تقویت نهایی برش می باشد.

نمادها(نمادگذاری):

Abs مساحت فولاد تحتانی در تیر d عمق مؤثر تیر

Ats مساحت فولاد فوقانی در تیر a طول دهانه برش

D نرخ پراكندگی یا پراكنش انرژی در واحد حجم

bs d فاصله از نقطه دوران تا فولاد كف(تحتانی)

ts d فاصله از نقطه دوران تا فولاد سر(فوقانی)

ED نرخ پراكنش انرژی كل در سیستم

EDc پراكنش انرژی ناشی از بتن (صرفاً)

EDci پراكنش انرژی ناشی از بتن در هر نقطه در امتداد خط ناپیوستگی

EDs پراكنش انرژی ناشی از فولاد (صرفاً)

fc استحكام فشاری مؤثر بتن ( ( fc=yfcu fcn استحكام مكعب فشاری بتن

ft استحكام كشش بتن

fy استحكام تسلیم فولاد

Pهر بار بكار رفته (N )

aزاویه بین جهت Si و خط ناپیوستگی

Sبردار جابجایی نسبی در عرض یك خط ناپیوستگی

Siبردار جابجایی نسبی در هر نقطه در امتداد یك خط از ناپیوستگی

IPفاصله از خط دوران تا بار نقطه اول(mm)

Lstirrap طول دهانه برش كه بر روی آن ركاب ها(Stirrups) بطور مؤثر لنگر می شوند.

nتعداد ركاب هایی كه ناپیوستگی مفروض را قطع می كند

Uجابجایی افقی نمادی از بخش صلب

WDكار خارجی كل انجام شده بر روی سیستم

Xعمق تا محور خنثی بصورت یك تناسب از d

aزاویهبین S و خط ناپیوستگی

¦دوران بفش صلب

Æزاویه داخلی اصطحكاك برای بتن

Vضریب تأثیر برای بتن

PS درصد فولاد طولی در تیر

Psv درصد فولاد ركاب (Stirrup)در تیر

مقدّمه:

به دلیل افزایش ترافیك و وزن بالاتر كامیونها،هر پل ای در انگلستان از لحاظ استحكام برش و انعطاف پذیری اش ،بصورت بخشی از برنامه ارزیابی پل انگلستان مورد ارزیابی قرار می گیرد. مؤسسهبزرگراه ها،ناحیه(مساحت) ای از بتن را تعریف كرده است. موسوم به ارزیابی استحكام برش تیرهای پل بتن، كه حاوی مقادیر قابل توجهی از فولاد (متراكم) است. راهنمای ارزیابی پل انگلیسی BD 44/95 حضور فولاد(متراكم) فوقانی را نادیده می گیرد هنگامی كه استحكام برشی یك تیر بتن مسلح را پیش بینی می نماید این موارد در طی یك فرآیند طراحی قابل بررسی می باشند.با این حال، ارزیابی فعلی با استفاده از نظریه الاستیك یك درك محافظه كارانه از استحكام یك پل بتن موجود را ارائه می كند اكثر پل های بتنی موجود دارای مقادیر كافی از فولاد برای ایجاد یك قفسه برای ساختمان Stirrup هستند. اما این فولاد(ثانویه)در طی ارزیابی نادیده گرفته میشود.این امر منجر به ترمیز غیرضروری شده و از لحاظ بالقوه برای جامعه در طی ارزیابی یك پل موجود،گران قیمت است.

توضیحات بیشتر