فایل ورد پروژه درباره تاسیسات حرارت و برودتی

لینک دانلود

 فایل ورد پروژه درباره تاسیسات حرارت و برودتی دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پروژه درباره تاسیسات حرارت و برودتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پروژه درباره تاسیسات حرارت و برودتی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پروژه درباره تاسیسات حرارت و برودتی :

*فایل ورد پروژه درباره تاسیسات حرارت و برودتی*

ساختمانی در تهران مطابق نقشه به صورت دو آپارتمان شمالی و جنوبی وجود دارد كه مختصات آن به تشریح زیر می باشد – در پنج طبقه 6 طبقه مسكونی هشت واحد و طبقه همكف پیلدت است :

1-دیوارهای بیرونی – از آجر فشاری با آجر نما از یك طرف و گچ كاری داخلی .

2-دیوارهای داخلی – از آجر فشاری با گچ كاری از دو طرف .

3-پنجره تك شیشه ای معمولی ، پنجره های توالت ، حمام ، راهپله پنجره بالكن واحد جنوبی پنجره بالكن واحد شمالی پنجره های اطاق ها

-پنجره با دو لایه شیشه ای با فاصله

4-در اتاق ها در تمام چوبی بضخامت به ابعاد

در ورودی راهرو تمام چوبی با ابعاد

درهای بالكن در فلزی با كتپه شیشه ای به ابعاد

5-سقف طبقه آخر شامل آسفالت و قیرگونی پوك نخالهه و ماسه سیمان از خارج و گچ كاری از داخل و بتن به ضخامت

6-سقف طبقات ( پارتیشن داخلی ) شامل سرامیك و ملات ماسه و سیمان و پوك نخاله از یك طرف و گچ كاری از طرف دیگر بتن

7-كف طبقه اول بتن شامل سرامیك ملات ماسه و سیمان پوكه نخاله از داخل و گچ كاری از خارج

8-ارتفاع كف تا سقف و ارتفاع كف تا كف


فصل یك

محاسبات بار گرمایش و تاسیسات حرارت مركزی


تعیین ضرایب انتقال حرارت جدارها :

1-دیوارهای خارجی :

گچ كاری از داخل آجر فشاری و آجر نما ا یك طرف .

2-دیوارهای داخلی :

گچ كاری از دو طرف آجر فشاری

3-پنجره تك شیشه ای معمولی

4-دربها :

در اتاق ها در تمام چوبی به ضخامت

در ورودی راهرو و تمام چوبی

دربهای بالكن ، در فلزی با كفیه شیشه ای

5-سقف طبقه آخر ( پشت بام )

بتن به ضخامت 25 سانتی متر آسفالت ، قیر گونی ، پوكه ، نخاله ، ماسه و سیمان از خارج و گچ كاری از داخل

6-سقف طبقات ( پلرتیشن داخلی )

بتن به ضخامت 25 سانتی متر سرامی ، ملات ، ماسه ، سیمان پوكه و نخاله از یك طرف و گچ كاری از داخل .

بعنوان كف –1

بعنوان سقف –2

7-كف طبقه اول ( سقف پیلوت ) :

بتن به ضخامت 25 سانتی متر سرامیك ، ملات ، ماسه ، سیمان ، پوكه و نخاله از داخل و گچ كاری از خارج .

شرایط طرح : شرایط طرح عبارت است از دما و رطوبتی كه محاسبات بار حرارتی ساختمان بر مبنای آنها صورت می گیرد و شامل مفاهیم زیر است .

1-دمای طرح خارج :

توضیحات بیشتر