فایل ورد مقاله درباره آزمكانیك خاك موضوع: آزمایش دانه بندی خاک

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله درباره آزمكانیك خاك موضوع: آزمایش دانه بندی خاک دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله درباره آزمكانیك خاك موضوع: آزمایش دانه بندی خاک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله درباره آزمكانیك خاك موضوع: آزمایش دانه بندی خاک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله درباره آزمكانیك خاك موضوع: آزمایش دانه بندی خاک :

*فایل ورد مقاله درباره آزمكانیك خاك موضوع: آزمایش دانه بندی خاک*


آزمكانیك خاك

موضوع: آزمایش دانه بندی خاك

وسایل مورد نیاز: 2000 گرم شن- ترازو- الكهای دسته بندی شده- دستگاه لرزاننده.

نحوه انجام كار: ابتدا 2000 گرم شنی را توسط ترازوی دیجیتال كشیده و سپس آن را داخل الك نمره4/3 ریخته البته الكها را از بالا به ترتیب قرار می‌دهیم كه عبارتند زا الك نمره 200,100, 60, 50, 40, 20, 16, 10, 4, 4/8.

سپس شن را داخل الكها ریخته (الك رویی) و آن را روی دستگاه لرزاننده قرار می‌دهیم و آن را به مدّت یك دقیقه روش كرد و پس از اطمینان از خوب جدا شدگی دانه‌های شن الكها را برداشته و دانه‌های بوجود بر روی هر الك را با ترازوی دیجیتال وزن می‌كنیم و سپس آن را در داخل جدول قرار می‌دهیم.

درصد رد شوه

درصد مانده روی الك

وزن مانده روی الك

شماره الك

100

0

-

1

100-7.45=95.55

7.45

149g

¾

44.84

47.7

954g

3/8

2.3

42.55

851g

4

0.3

2

40g

10

0.25

0.05

1g

16

0.15

0.1

2g

20

0.1

0.05

1g

40

0.05

0.05

1g

50

0

0.05

1g

60

0

0

0

100

0

0

0

200

2000g


آزمكانیك

موضوع: آزمایش هیدرومتری

وسایل مورد نیاز: 50g خاك روشده از الك 200- محلول هگزافسفات سودیم- لوله مندرج آب

نحوه كار: ابتدا 50gخاك را كشیده و از الك نمره 200 رو می‌كنیم سپس %4 از محلول هگزا فسفات سدیم با مقدار آب در ظرفی ریخته و داخل هم زن قرار داده و هم می‌زنیم سپس مایع را در لوله مندرج ریخته و با اضافه كردن آب حجم آن را به 1000cc می‌رسانیم سپس به همین میزان یعنی 1000cc از آب و محلول هگزا فسفات سدیم در داخل لوله مندرج دیگری ریخته و عنوان محلول شاهد درست می‌شود تا ذرات چسبیده به لوله از آن پاك شود و در طی زمام كه در جدول مشخص است این آزمایش انجام می‌شود.

تأثیر رقم تصحیح –R=

a=1

توضیحات بیشتر