فایل ورد مقاله درمورد قانون تجارت الکترونیک

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله درمورد قانون تجارت الکترونیک دارای 178 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله درمورد قانون تجارت الکترونیک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله درمورد قانون تجارت الکترونیک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله درمورد قانون تجارت الکترونیک :

*فایل ورد مقاله درمورد قانون تجارت الکترونیک*

(1) گزارش توجیهی--------------------------------------------------------- 1

(الف) تجارت الكترونیكی و تجربیات بین‌المللی-------------------------------------- 1

1) واقعیت--------------------------------------------------------------- 1

2) رویكردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌---------------------------------------- 1

2-1- رویكرد دستوری‌ یا تجویزی‌----------------------------------------------------------------- 1

2-2- رویكرد ‌ دوگانه---------------------------------------------------------------------------- 1

2-3- رویكرد‌ «حداقلی‌»------------------------------------------------------------------------- 1

3) آثار و فروض‌ قانونی‌------------------------------------------------------- 1

3-1- اثر حقوقی‌------------------------------------------------------------------------------- 1

3-2- فرض‌ قانونی‌------------------------------------------------------------------------------ 1

4) تشكیلات‌ دفاتر خدمات الكترونیكی (دفاتر خدمات الكترونیكی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الكترونیكی‌ 1

4-1- مسئولیت‌-------------------------------------------------------------------------------- 1

4-1-1‌- زمینه‌-------------------------------------------------------------------------------- 1

4-1-2- رویكرد كشورها------------------------------------------------------------------------ 1

5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌------------------------------------------- 1

5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌--------------------------------------------------------------- 1

5-2- عواملی‌ كه‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد------------------------------------------------- 1

6) شناسایی‌ بین‌المللی‌------------------------------------------------------ 1

6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌------------------------------------------------------------------------- 1

6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیه‌ اروپا---------------------------------------------------------------- 1

6-1-2- آنسیترال‌----------------------------------------------------------------------------- 1

6-1-3- كنوانسیون‌ بین‌المللی‌------------------------------------------------------------------- 1

6-1-4- OECD----------------------------------------------------------------------------- 1

6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌------------------------------------------------------------- 1

7) قانون‌ تجارت‌ الكترونیكی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویكرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مكمل‌------- 1

7-1- حمایت از مصرف‌كننده--------------------------------------------------------------------- 1

7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی---------------------------------------------------------------- 1

7-2-1- حمایت‌ از داده‌------------------------------------------------------------------------ 1

7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌------------------------------------------------------------------ 1

7-2-3- شورای‌ اروپا--------------------------------------------------------------------------- 1

7-2-4- OECD----------------------------------------------------------------------------- 1

7-2-5- سازمان‌ ملل‌--------------------------------------------------------------------------- 1

7-2-6- كمیسیون جوامع‌ اروپایی‌---------------------------------------------------------------- 1

7-2-7- گردش‌ فرامرزی‌ داده‌------------------------------------------------------------------- 1

7-3- حمایت از حقوق مالكیت‌های فكری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی)--------------------------- 1

(ب) ابعاد جزایی----------------------------------------------------------- 1

1) جرایم كلاسیك در حقوق تجارت---------------------------------------------- 1

2) جرایم جدید----------------------------------------------------------- 1

2-1- كلاه‌برداری كامپیوتری خاص--------------------------------------------------------------- 1

2-2- جعل خاص----------------------------------------------------------------------------- 1

2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها)-------------------------------------- 1

2-4- نقض حق تألیف------------------------------------------------------------------------- 1

2-5- نقض حقوق مصرف‏كننده------------------------------------------------------------------ 1

2-6 نقض حقوق رقابت------------------------------------------------------------------------- 1

(ج) اقدامات آتی قانون‌گذار--------------------------------------------------- 1

بخش اول – حقوقی--------------------------------------------------------- 1

اقدامات فوری---------------------------------------------------------------------------------- 1

1-‌ آیین‌نامه‌ها--------------------------------------------------------------------------------- 1

2- قانون تشكیلات دفاتر خدمات الكترونیكی-------------------------------------------------------- 1

اقدامات ضروری-------------------------------------------------------------------------------- 1

1- پرداخت‌های الكترونیكی، قوانین گمركی و مسایل مالی و مالیاتی--------------------------------------- 1

2- تدوین قوانین اصلی-------------------------------------------------------------------------- 1

3-‌ آیین دادرسی در فضای سیبرنتیك--------------------------------------------------------------- 1

بخش دوم - جزایی--------------------------------------------------------- 1

مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه------------------------------------------------------- 1

1- مسئولیت كیفری در جرایم تجارت الكترونیكی------------------------------------------------------ 1

2- جرایم دیگر--------------------------------------------------------------------------------- 1

3- تنش‏های‌ آیین دادرسی كیفری در رابطه با جرایم تجارت الكترونیكی------------------------------------ 1

4- تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الكترونیكی----------------------------------- 1

الف ـ مقدمه---------------------------------------------------------------------------------- 1

ب ـ بررسی مشكل در حالت كلاسیك------------------------------------------------------------ 1

ج ـ بررسی مشكل در فضای تجارت الكترونیكی---------------------------------------------------- 1

ضمایم----------------------------------------------------------------- 1

ضمیمه 1---------------------------------------------------------------- 1

كلاه‌برداری كامپیوتری------------------------------------------------------- 1

تعریف كلاه‌برداری كامپیوتری-------------------------------------------------- 1

مجازات كلاه‌برداری--------------------------------------------------------- 1

مجازات كلاه‌برداری كامپیوتری-------------------------------------------------------------------- 1

الف- سوء استفاده‌های كامپیوتری---------------------------------------------------------------- 1

ب- سوء استفاده‌های كامپیوتری كلاسیك--------------------------------------------------------- 1

ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت---------------------------------------------------------- 1

د- سوء استفاده از خطوط تلفنی----------------------------------------------------------------- 1

پدیده جرم كامپیوتری--------------------------------------------------------------------------- 1

الف – جرایم اقتصادی مرتبط با كامپیوتر---------------------------------------------------------- 1

ب _ روش‌های سوء استفاده-------------------------------------------------------------------- 1

ج _ مرتكبین--------------------------------------------------------------------------------- 1

د- قوانین كلاه‌برداری كامپیوتری----------------------------------------------------------------- 1

ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون-------------------------------------------------------------- 1

و- تحول مصادیق----------------------------------------------------------------------------- 1

ضمیمه 2---------------------------------------------------------------- 1

جعل كامپیوتری----------------------------------------------------------- 1

1- مقدمه------------------------------------------------------------------------------------- 1

2- طرح بحث--------------------------------------------------------------------------------- 1

3- تاریخچه----------------------------------------------------------------------------------- 1

4- تعریف------------------------------------------------------------------------------------ 1

5- منبع شناسی------------------------------------------------------------------------------- 1

6- جمع بندی و پیشنهاد------------------------------------------------------------------------- 1

ضمیمه 3--------------------------------------------------------------- 1

اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الكترونیكی و مصوبه امضای الكترونیكی فرانسه------------ 1

ماده 1316 قانون مدنی------------------------------------------------------- 1

طرح مصوبه : متن---------------------------------------------------------- 1

بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روش‌های‌ ایجاد امضای الكترونیكی--------------------------------------- 1

بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الكترونیكی:-------------------------------- 1

بخش 3ـ كنترل مراجع گواهی الكترونیكی----------------------------------------------------------- 1

بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الكترونیكی------------------------------------------------------------- 1

شرح قانون امضای الكترونیكی فرانسه 13 مارس 2000---------------------------------- 1

آزادی گردش در بازار داخلی----------------------------------------------------------------------- 1

اختیارات كمیسیون----------------------------------------------------------------------------- 1

رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی----------------------------------------------------------------- 1

سیستم تأیید اختیاری------------------------------------------------------------------------- 1

مسئولیت‏ها----------------------------------------------------------------------------------- 1

شروط معاف‏كننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودكننده مسئولیت---------------------- 1

ضمیمه 4---------------------------------------------------------------- 1

قانون تجارت الكترونیكی در كشورهای مختلف جهان تا سال 2000---------------------------------------- 1

ضمیمه 5--------------------------------------------------------------- 1

عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الكترونیكی‌ایران---------------------------------------- 1

ضمیمه 6---------------------------------------------------------------- 1

فرمت X509v3------------------------------------------------------------------------------- 1

(2) پیش‌نویس قانون تجارت الكترونیكی------------------------------------------- 1

پیشنویس قانون تجارت الكترونیكی---------------------------------------------- 1

فایل ورد مقاله درمورد قانون تجارت الکترونیک
فهرست عناوین----------------------------------------------------------- 1

باب اول - مقررات عمومی‌-مبحث اول - دركلیات------------------------------------- 1

فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1------------------------------------------------------------- 1

فصل دوم – تعاریف – ماده 2---------------------------------------------------------------------- 1

فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4-------------------------------------------------------------- 1

فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5---------------------------------------------------- 1

مبحث دوم - در احكام »داده«--------------------------------------------------------------------- 1

فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11------------------------------------------------------ 1

مبحث سوم - »داده« مطمئن--------------------------------------------------------------------- 1

فصل ششم - امضای الكترونیكی مطمئن – ماده 12---------------------------------------------------- 1

فصل هفتم - ثبت یا سوابق الكترونیكی مطمئن – ماده 13----------------------------------------------- 1

فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الكترونیكی مطمئن – مواد 14 الی 16------------------------------- 1

فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21--------------------------------------------- 1

فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22----------------------------------------------------- 1

مبحث چهارم - مبادله »داده«--------------------------------------------------------------------- 1

فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24----------------------------------------------------- 1

فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29----------------------------------------------------- 1

فصل سیزدهم – تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35---------------------------------------------------- 1

فصل چهاردهم -زمان و مكان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40------------------------------------ 1

باب دوم---------------------------------------------------------------- 1

دفاتر خدمات الكترونیكی---------------------------------------------------- 1

مبحث اول - كلیات----------------------------------------------------------------------------- 1

فصل اول – دفتر خدمات الكترونیكی – مواد 41 الی 48------------------------------------------------- 1

مبحث دوم – دفتردار كل------------------------------------------------------------------------- 1

فصل دوم - دفتردار كل – مواد 49 الی 57----------------------------------------------------------- 1

فصل سوم – اختیارات دفتردار كل – مواد 58 الی 63--------------------------------------------------- 1

مبحث سوم - وظایف---------------------------------------------------------------------------- 1

فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الكترونیكی - مواد 64 و 65------------------------------------------- 1

فصل پنجم - وظایف امضاءكننده – ماده 66---------------------------------------------------------- 1

فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادكننده – ماده 67---------------------------------------------------- 1

مبحث چهارم - دفتر خدمات الكترونیكی خارجی------------------------------------------------------ 1

فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الكترونیكی خارجی مواد 68 الی 75----------------------------------- 1

باب سوم---------------------------------------------------------------- 1

در قواعد مختلف---------------------------------------------------------- 1

مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الكترونیكی------------------------------------------ 1

فصل اول - حمایت از مصرف‌كننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101----------------------------------------- 1

فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الكترونیكی – مواد 102 الی 104-------------------------- 1

مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الكترونیكی--------------------------------------------- 1

فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107--------------------------- 1

فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109----------------------------------------------- 1

فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111----------------------------------------------- 1

باب چهارم-------------------------------------------------------------- 1

جرایم و مجازات‌ها--------------------------------------------------------- 1

مبحث اول – كلاه‌برداری كامپیوتری – ماده 112------------------------------------------------------ 1

مبحث دوم – جعل كامپیوتری – ماده 113----------------------------------------------------------- 1

مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌كننده و تبلیغات در بستر مبادلات الكترونیكی – مواد 114 و 115-------------- 1

مبحث چهارم – نقض حق مولف - ماده 116--------------------------------------------------------- 1

مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121------------------------- 1

مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123--------------------------------------- 1

باب پنجم--------------------------------------------------------------- 1

جبران خسارت – ماده 124----------------------------------------------------------------------- 1

باب ششم--------------------------------------------------------------- 1

متفرقه – مواد 125 الی 134---------------------------------------------------------------------- 1

(3) شرح مواد قانونی-------------------------------------------------------- 1

(4) منابع--------------------------------------------------------------- 1

(1) گزارش توجیهی


(الف) تجارت الكترونیكی و تجربیات بین‌المللی

1) واقعیت

فناوری اطلاعات با پیشرفت‏های اخیر خود جامعه‌ای مجازی با آثار كاملاً واقعی به وجود آورده كه تأثیر زیادی بر زندگی انسان‏ها داشته است. جامعه‌ای با قواعد مشترك كه نوعی یكسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بی‌جهت نیست كه نویسندگان مایلند پیشرفت‌های اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راه‌آهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه كنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید كمتر از ماشین بخار و راه‌آهن نیست.

برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستم‏های اداری و ... نبوده بلكه اقتصاد و تجارت را تحت‏الشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده كه از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.

این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاكم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر كاغذ است, تجارت الكترونیكی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یك روش الكترونیكی تجارت كارآمد با همه قابلیت‏ها و توانایی‌هایش مستلزم وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الكترونیكی در عرصه حقوقی (غیركیفری) مسائل و تنش‏هایی را موجب شده كه بدوی‏ترین نكات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت‏ مدنی و ...) است.

به تبع حقوق بین‏الملل خصوصی نیز در زمینه قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنش‏هایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از داده‏هاست كه نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الكترونیكی است حمایت از مصرف‏كننده عرصه دیگر حقوقی ا ست كه با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا كه در كشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرف‏كننده در‌ این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً‌ آیین دادرسی (غیركیفری) برای رسیدگی به پرونده‏ها و مشكلات پیش آمده، ادله اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در‌ این عرصه جدید، سیستم‏های پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانكداری الكترونیكی، ابعاد حقوقی كارت‏های اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصه‏های حقوقی (غیركیفری) است كه در قبال تجارت الكترونیكی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالكیت فكری، قواعد مالی و گمركی را نیز باید به فایل ورد مقاله درمورد قانون تجارت الکترونیک
فهرست بالا افزود (ر.ك: گزارش توجیهی لایحه قانون تجارت الكترونیكی، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی.)

این تنش‏ها بعضاً در گزارش توجیهی سال 1378 بحث و بررسی شده و بعضاً موضوع مراحل بعدی پروژه است. اما تجارت الكترونیكی و امضای الكترونیكی در كنار تنش‏های حقوقی (غیركیفری) با تنش‏های جزایی مواجه‏اند. به كارگیری‌ این ابزار جدید تبعاً مطمح نظر مجرمین نیز قرار می‏گیرد و آنان با جعل امضاهای الكترونیكی (در امضای دیجیتال با جعل كلید) و یا سواستفاده از گواهی دیجیتال، كلاه‌برداری به شكل اتخاذ ماهیت كذب برای كسب منافع مالی، رقابت نامشروع، نقض حقوق مصرف‏كننده به شكل ارائه اطلاعات تقلبی و تقلب در امر مبادله، نقض حق مولف و نقض حریم خصوصی جرایم جدیدی در قالب تجارت الكترونیكی را مرتكب می‌شوند گاه نیاز به ارتكاب عمدی نیست بلكه برخی دقت‏ها كه از سوی افراد و مراجع مانند دفاتر خدمات الكترونیكی و ... باید رعایت شود، انجام نمی‌شود و یا با بی‏مبالاتی حریم خصوصی افراد نقض و اطلاعات آنان افشاء یا حق تألیف نقض می‌شود كه‌اینان نیز دارای مسئولیت كیفری هستند.

به كارگیری و بهره‏برداری مجرمین از سیستم پرداخت جهت ارتكاب جرایم مربوطه، استفاده از شبكه و كلاً تجارت الكترونیكی جهت تطهیر نامشروع، جرایم بالاخص كارت اعتباری و... نیز در عداد سوءاستفاده مجرمانه از تجارت الكترونیكی‌اند. جمعاً‌ این جرایم باید تحت قواعدی رسیدگی و تعقیب شود‌ این تنش و مشكل ناظر به‌ آیین دادرسی كیفری خاص جرایم مربوط به تجارت الكترونیكی است.‌ این‌ آیین دادرسی طبع ملی و داخلی صرف ندارد. مشكلات بعدی ناظر به صلاحیت رسیدگی به‌ این جرایم و چگونگی همكاری دولت‏ها برای مبارزه با آن است.

توضیحات بیشتر